Easy Breather

                                   
                                     De probleem oplosser bij luchtweg problemen en hoest
                                    
                                     Het immuunsysteem

                                    •Nieuwe geboren kalveren en lammeren hebben van nature
                                     geen immuniteit tegen ziekten.

                                    •Het eigen immuunsysteem ontwikkelt zich langzamerhand
                                     na de geboorte.

                                    •Het heeft enkele weken nodig om zich volledig te ontwikkelen.

                                    •Het dier ontwikkelt zijn weerstand door het colostrum van de
                                     moeder om zich te weren tegen pathogene (ziekteverwekkende)
                                     bacterieën.

                                     Luchtwegproblemen 1


                                    •Ziekten zijn vaak en probleem en een interactie tussen de immuniteit
                                     van het dier, de omgeving en de bestaande infectiedruk.
                                  
                                    •Jongvee, zoals alle dieren dragen ziektebacteriën in hun
                                      luchtwegstelsel.

                                    •Normaal hebben ze daar geen last van.

                                    •Maar als het immuunsysteem verzwakt is, dan ontstaat snel de
                                     mogelijkheid dat infekties toeslaan.

                                                    Luchtwegproblemen 2.

                                    •Buiten is de infektiedruk laag en binnen de mogelijkheid van het eigen
                                     immuunsysteem van het dier reageert het daar effektief op.

                                     MAAR…
                                    •Herfst kalveren binnen opgefokt,ontwikkelen vaak kort
                                     na het ophokken luchtweg problemen.

                                        HOE KOMT DAT?

                                                    Luchtweg problemen 3

                                    •Ophokken brengt een dramatische verandering in het dier te weeg,
                                     doordat zijn omgeving.
                                     sterk is veranderd en een verhoogde infektiedruk ontstaat.

                                     Bovendien ontstaan extra stress omstandig-heden door:

                                    •spenen & verwijderen van de moeder.
                                    •hergroepering & samenbrengen met andere dieren.
                                    •Concurentie bij het voederen –speciaal als er
                                      weinig ruimte is & afgepast voedsel.

                                    •Al deze punten veroorzaken
                                     stress en verlagen de immuniteit van het dier.

                                                    Behandelingvan luchtwegvirussen

                                    •Daar is geen goed medicijn of een effectieve behandeling voor.

                                    •De behandeling van virale aandoeningen
                                     is meer een combinatie van zorg en de
                                     toepassing van antibiotica
                                     om secondaire infekties in de longen tegen te gaan.

                                    •Het dier moet zijn eigen immuun mechanisme
                                     gebruiken om het virus te neutraliseren.